Şube Müdürü
Araştırmacı
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
Bilgisayar İşletmeni
Mühendis
Teknisyen
Hizmetli